Thực hiện trách nhiệm và nâng cao tinh thần đoàn kết trong thi đua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Chiều 31-3, tại trụ sở Cục công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) diễn ra Hội nghị Ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và giao ban quý I năm 2021 của Khối thi đua 4 – Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TPHCM

Đến dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên UBKT Thành ủy TPHCM; đồng chí Hoàng Hải, Bí thư Đảng bộ Khối, Cục Trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Xây dựng); Thường trực các đơn vị trong Khối; Khối trưởng Khối thi đua 4 (chủ trì hội nghị), lãnh đạo UBKT Đảng ủy các đơn vị trong Khối thi đua 4.

Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Thị Quỳnh Hoa, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động quý I năm 2021; Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021; Nội dung ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Khối thi đua 4 – UBKT Thành ủy.

Qua đó, có thể thấy UBKT Đảng ủy các đơn vị trong Khối thi đua 4 đã chủ động triển khai thực hiện một số nội dung thi đua Quý I năm 2021, đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; một số UBKT Đảng ủy trong Khối đã tham mưu cho cấp ủy triển khai và trực tiếp triển khai một số cuộc kiểm tra chuyên đề theo chương trình kiểm tra, giám sát năm đã đề ra, tham dự đầy đủ các hội nghị quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy…

Thay mặt UBKT Thành ủy, đồng chí Võ Văn Minh đã có ý kiến chỉ đạo Khối thi đua 4 trong thời gian tới cần chú trọng và quan tâm hơn nữa công tác cán bộ, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để tất cả các thành viên trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Khối thi đua 4 Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TPHCM có 9 đơn vị, gồm: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Ngân hàng thành phố, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương.

Việc phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với mục đích tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong ngành Kiểm tra Đảng thành phố, nhằm thúc đẩy UBKT Đảng ủy các đơn vị trong Khối thi đua 4 phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn trong năm 2021. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; đổi mới, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

 

Nguyễn Ngọc

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.