VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN

Trước hết, cần phải khẳng định rằng, dù ở bất kỳ chế độ xã hội nào, bất kỳ quốc gia nào thì quân đội vẫn phải chịu sự chi phối của chính trị. Chẳng hạn như: ở Mỹ, cho dù là Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ giành quyền lãnh đạo thì quân đội Mỹ cũng không thể đứng ngoài chính trị. Quân đội Mỹ là quân đội do nhà nước tư bản lập ra, nuôi dưỡng nên nó dứt khoát phải bảo vệ quyền lợi cho nhà nước tư bản và chế độ tư bản chủ nghĩa cũng như thực hiện các chính sách chính trị của giới cầm quyền nhằm hiện thực hóa đường lối chính trị của giới cầm quyền.
Đối với nước ta, Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất, Đảng cầm quyền. Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện.
Trong suốt 77 năm qua, Đảng ta luôn khẳng định vai trò lãnh đạo của mình đối với Quân đội nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung. Quan điểm lãnh đạo của Đảng đối với quân đội luôn luôn nhất quán, đó là: Đảng lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng đất nước, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển khu vực và trên Thế giới. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội luôn là nguyên tắc cơ bản, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành của quân đội ta. Vậy nên quân đội dứt khoát phải tôn trọng và phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, dứt khoát phải bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước xã hội chủ nghĩa và chế độ chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn và dày công xây dựng.
Đi sâu vào từng nội dung nêu trên, chúng ta nhận thấy: Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối có nghĩa là không nhường quyền lãnh đạo cho bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào khác. Đảng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, các nhiệm vụ mà quân đội thi hành. Đảng lãnh đạo quân đội trực tiếp về mọi mặt thông qua hệ thống tổ chức của đảng trong quân đội từ Quân ủy TW đến các Chi bộ.
Qua một thời gian dài thực hiện các nghị quyết của Đảng và từ kiểm nghiệm thực tiễn, chúng ta nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc về hệ thống tổ chức của Đảng trong quân đội và càng khẳng định Đảng bộ quân đội tổ chức theo hệ thống dọc từ Quân ủy TW đến các Chi bộ là hoàn toàn khoa học, hiệu quả và chính xác.
Cấp ủy các cấp trong quân đội thực hiện chế độ Đảng ủy lãnh đạo tập thể đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; là chế độ tổ chức để thực hiện và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng ở tất cả các cấp, các đơn vị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chế độ Đảng ủy phát huy đầy đủ trí tuệ tập thể cũng như trách nhiệm của các cá nhân trong thực hiện mọi nhiệm vụ, mọi mặt công tác của các cơ quan, đơn vị. Thông qua đó để bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên” cho quân đội và đất nước.
Thực hiện chế độ đó cũng là sự bảo đảm để quân đội tạo ra sức mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị, mục tiêu chiến đấu của mình. Đây cũng chính là chế độ lãnh đạo duy nhất đúng đã được kiểm nghiệm qua hai cuộc chiến tranh giải phóng, các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc và công cuộc bảo vệ, xây dựng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam luôn ổn định về chính trị, chủ quyền được giữ vững, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân được cải thiện, nâng cao; đất nước ngày càng văn minh, phồn thịnh và vững mạnh; là nơi đáng sống; là điểm đến du lịch yêu thích của bạn bè trên toàn Thế giới.
Đặc biệt nhất, trong hơn một năm lại đây, khi mà gần hết các quốc gia trên Thế giới bị khủng hoảng nghiêm trọng vì dịch bệnh nCovid 19 hoành hoành thì tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, quân đội cùng các ban ngành đoàn thể và nhân dân đã chặn đứng 3 đợt dịch bùng phát, điều trị thành công phần lớn các ca nhiễm bệnh, góp phần to lớn trong thực hiện nhiệm vụ kép tại các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân cũng như duy trì, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, buôn bán, dịch vụ, giáo dục, du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… trong sự thán phục, ngưỡng mộ không chỉ của giới lãnh đạo các nước mà còn của người dân toàn cầu.
Bên cạnh đó, khi cả nước đang dồn sức, nỗ lực phòng chống dịch bệnh thì trong tháng 10 năm 2020, miền Trung nước ta liên tiếp phải hứng chịu thiên tai: lũ chồng lũ, bão chồng bão, trong đó, cơn bão số 9 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản cũng như cơ sở hạ tầng tại nhiều tỉnh, thành phố. Song song với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia phòng chống dịch bệnh, các cấp ủy Đảng trong quân đội nói chung và nhất là các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ Quân khu 5 nói riêng đã đề ra nhiệm vụ cấp bách: “Bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng cứu, khắc phục hậu quả bão, lũ, giúp dân ổn định cuộc sống và phát triển.” Không phụ lòng tin yêu của mọi tầng lớp nhân dân, bất luận trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn, hiểm nguy hay vất vả ra sao, lực lượng vũ trang cũng luôn bộc lộ và nêu cao phẩm chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết, tình cảm quân – dân đoàn kết, gắn bó đúng như các câu thành ngữ: “Quân với dân như cá với nước” hay “ Đi dân nhớ, ở dân thương” tạo ra nguồn sức mạnh to lớn làm nên chiến thắng của quân đội ta qua các cuộc trường chinh giữ nước và dựng xây đất nước.
Do vậy, việc tôn trọng và phục tùng ở đây không chỉ là tôn trọng và phục tùng sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà còn phải tôn trọng và phục tùng sự lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp trong quân đội. Bất kỳ đảng viên nào, dù giữ cương vị chủ trì lãnh đạo hay chỉ huy đều phải hành động theo sự phân công của tập thể cấp ủy, chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của tập thể cấp ủy theo chức trách, nhiệm vụ được giao.
Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội còn thể hiện rõ trong Điều lệ Đảng. Đại hội XI của Đảng thông qua, tại các điều: 25, 26, 27 đã quy định rất rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Đảng trong quân đội. Ban Bí thư đã ban hành các quy định về tổ chức Đảng, về cơ quan chính trị; Quân ủy Trung ương quy định về tổ chức cơ sở Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhất là từ năm 2005, Đảng ta thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam theo Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (thực hiện chính thức từ ngày 19-5-2006) thì sự cụ thể hóa những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng và tổ chức lãnh đạo của Đảng trong quân đội được quy định trong Điều lệ Đảng càng trở nên rõ ràng và chặt chẽ. Các quy định đó còn thể hiện sự quán triệt tinh thần đổi mới trong công tác tổ chức, cán bộ, đổi mới phong cách làm việc, thể hiện ý chí giữ vững nguyên tắc tổ chức và lãnh đạo của Đảng đối với quân đội mà nghị quyết đại hội XII của Đảng đã đề ra. Đại hội XIII của Đảng, nhiều quan điểm mới về chiến lược quân sự, quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, như: chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa, giữ vững mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước; phát huy sức mạnh dân tộc, trong đó lực lượng vũ trang nói chung và quân đội nhân dân là nòng cốt.
Cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội được xác định trong các văn kiện của Đảng đã phản ánh những vấn đề cơ bản của học thuyết Mác – Lênin về xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Đó là: “Bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng trong mọi tình huống, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phát huy cao độ trách nhiệm vai trò của người chỉ huy và hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội”.
Đánh mất vai trò lãnh đạo của Đảng là quân đội tự hủy hoại sứ mệnh chính trị và sức mạnh chiến đấu của mình. Vậy nên, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là một nội dung tiếp tục được Đảng ta xác định trong nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, XI. Yếu tố “cách mạng” của Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ có thể được bảo đảm, sức mạnh của quân đội chỉ có thể được tăng cường khi vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội được giữ vững và được thực hiện nghiêm chỉnh ở khắp các cấp, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Mặt khác, hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm đủ mọi cách xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là chúng đang ráo riết tìm đủ chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn hòng loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ra khỏi lực lượng vũ trang thì việc tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Một số giải pháp cần tập trung nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hiện nay:
Thứ nhất: Tăng cường bồi dưỡng lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về xây dựng Đảng và xây dựng quân đội nhân dân cho mọi cán bộ trong lực lượng vũ trang, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Phải làm cho đội ngũ cán bộ của quân đội luôn có nhận thức đúng đắn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, nắm chắc mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, từ đó xác định trách nhiệm và đề ra các giải pháp để xây dựng tổ chức Đảng ở cấp mình luôn trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Mỗi cán bộ trong lực lượng vũ trang cần phải không ngừng nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Thứ hai: Trong bất luận hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt. Đồng thời, phải không ngừng tự chỉnh đốn, tự đổi mới theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bảo đảm cho Đảng bộ quân đội luôn là một khối thống nhất về ý chí và hành động.
Thứ ba: Trong mọi hoạt động của các tổ chức Đảng trong quân đội, phải đặc biệt tôn trọng và đề cao nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ, đi đôi với phân công cá nhân phụ trách. Các hoạt động của cơ quan, đơn vị đều phải được lãnh đạo bằng nghị quyết, bảo đảm cho mọi hoạt động của đơn vị đều có sự lãnh đạo của Đảng.
Thứ tư: Tiếp tục tập trung xây dựng tiêu chí, chuẩn mực của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kì mới: tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý chí quyết chiến, quyết thắng trong học tập, lao động, công tác, gắn bó máu thịt với nhân dân, có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng. Tiếp tục củng cố niềm tin sắt son trong toàn quân, toàn dân về vai trò lãnh Đạo của đảng đối với quân đội nhân dân và công an nhân dân, với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó có việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm đưa nước ta ngày càng vững mạnh, hiện đại cả về quân sự và kinh tế.
Thứ năm: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tư tưởng, nhận thức lệch lạc về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội theo Nghị quyết số 35 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Cần phải cảnh giác, chủ động phòng, chống lại mọi biểu hiện về “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; chống lại mọi biểu hiện tư tưởng “dân sự hóa” quân đội và hạ thấp vai trò, uy tín của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các luật liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng về bảo mật, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và hệ thống pháp luật. Phát huy các cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trên không gian mạng.
Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan. Sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng nói chung, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nói riêng càng đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội nhằm bảo đảm cho quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, trung thành vô hạn với Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân.
(Có tham khảo một số nội dung trên nguồn internet, ảnh ST)
Hạnh CTV

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.